O Autorze

Marta Sołtys

O Autorze

Marta Sołtys

manager muzyczny, coach i doradca zawodowy. Właścicielka agencji Ms Muse Artist Management. Z pasją oscyluje pomiędzy biznesem a subtelnością świata artystycznego. Poprzez holistyczne spojrzenie wspiera artystów w kreowaniu optymalnej ścieżki rozwoju kariery, zestrojonej z ich potencjałem i potrzebami.  

Ma na swoim koncie organizację oraz koordynację tras koncertowych polskich i międzynarodowych składów muzycznych. Producent wykonawczy i koordynator kreatywny wydawnictw płytowych. Manager Kacpra Smolińskiego; do roku 2020 prowadziła wyłączny management Marka Napiórkowskiego. Reprezentowała projekty koncertowe takich artystów, jak Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Herdzin, Artur Lesicki.

Ukończyła Doradztwo zawodowe i personalne na WSKiZ oraz Ekonomię globalną i menadżerską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wydawca:
Ms Muse Marta Sołtys
ul. Krzywda 17G/5
30-720 Kraków
www.msmuse.pl


Copyright by Ms Muse Marta Sołtys, 2021
Text copyright by Marta Sołtys, 2021


Autor książki: Marta Sołtys
Redakcja: Adam Osiński (eKorekta24.pl)
Skład: Robert Szczepański
Koncept wizualny: Marta Sołtys
Projekt okładki: Patrycja Kostyra
Zdjęcia: Sisi Cecylia


Wydanie 1, 2021
ISBN: 9788396274601  

Manager muzyczny

Kup książkę Manager Muzyczny